AC電源線
美洲
歐洲
英國
義大利
瑞士
日本
中國
澳洲
韓國
臺灣
其他
DC線
線束頭及其它
 
公司介紹
品管組織架構
組織架構
 
 
| 首頁 | 產品展示 | 關於亙銘 | 技術支援 | 聯絡我們 | 客戶服務 |
今天是:
型式
標準
適用電線
認可
GB 2099.1-2008
GB1002-2008
EC52 RVV 3G 0.5mm2 (300/300)
IEC53 RVV 3G 0.75mm2 (300/500)
IEC53 RVV 3G 1.0mm2 (300/500)
60245 IEC57 YZW 3G 0.75mm2 (300/500)
60245 IEC57 YZW 3G 1.0mm2 (300/500)
6A AC250V
10A AC250V
10A AC250V
10A AC250V
10A AC250V
GB 2099.1-2008
GB1002-2008
IEC52 RVV 3G 0.5mm2 (300/300)
IEC53 RVV 3G 0.75mm2 (300/500)
IEC53 RVV 3G1.0mm2 (300/500)
6A / AC250V
10A / AC250V
10A / AC250V
GB 2099.1-2008
GB1002-2008
IEC52 RVV 2X 0.5mm2 /(300/300)
IEC52 RVV 2X 0.75mm2 (300/300)
IEC53 RVV 2X 0.75mm2 (300/500)
6A AC250V
10A AC250V
10A AC250V
GB 17465.1-2008 RVV 0.75mm2/3G (300/500)
RVV 1.0mm2 / 3G (300/500)
10A AC250V
10A AC250V
GB 17465.1-2008 RVV 0.75mm2/3G (300/500)
RVV 1.0mm2 / 3G (300/500)
10A AC250V
10A AC250V
 
型式
標準
適用電線
認可

 GB2099.1
 GB1002

 RVV 0.5mm/3C (300/300)
 RVV 0.75mm/3C (300/500)
 RVV 1.0mm/3C (300/500)

 6A 250V
 10A 250V
 10A 250V

 
型式
標準
適用電線
認可

 GB2099.1
 GB1002

 RVV 0.5mm/3C (300/300)
 RVV 0.75mm/3C (300/500)
 RVV 1.0mm / 3C (300/500)

 6A 250V
 10A 250V
 10A 250V

 
型式
標準
適用電線
認可

 GB2099.1
 GB1002

 RVV 0.5mm/2C (300/300)
 RVV 0.75mm/2C (300/300)
 RVB 0.5mm/2C (300/300)
 RVB 0.75mm/2C (300/300)

 6A 250V
 10A 250V
 6A 250V
 10A 250V

 
型式
標準
適用電線
認可

 GB17465.1

 RVV 0.75mm/3C (300/500)
 RVV 1.0mm/3C (300/500)

 10A 250V
 10A 250V

 
型式
標準
適用電線
認可

 GB17465.1

 RVV 0.75mm2/3G (300/500)

 2.5A AC250V

 
型式
標準
適用電線
認可

 GB17465.1

 RVV 0.75mm2/2G (300/300)
 RVB 0.75mm2/2G (300/300)

 2.5A AC250V
 2.5A AC250V

 
 

版權所有©亙銘工業股份有限公司 滬ICP備08006150號